دکتر سئو
تبلیغات کلیکی

لیست مواد تشکیل دهنده مکملهای پروتیین | حروف مخفف

۵ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

لیست مواد تشکیل دهنده مکملهای پروتیین | حروف مخفف

 

لیست مواد تشکیل دهنده مکملهای پروتیین | حروف مخفف

وقتی به لیست مواد تشکیل دهنده پروتیین خود نگاه می کنید،شاید به حروف مخففی برخورد کنید

که ندانید چه معنایی دارند ،معنای حروفی که معمولا در لیست مواد تشکیل دهنده

مکملهای پروتیین دیده می شود از این قرارند :

*CC:کلسیم کازیینیت*CMP:پروتیین کامل شیر*EA:آلبومین سفیده تخم مرغ*MC:مایسلار کازیین*MPI:پروتیین شیر ایزوله*SPU:پروتیین سویا ایزوله*WP:پروتیین وی*WPCپروتیین وی کنستانتره*WPH:پروتیین وی هیدرولیزه*WPI:پروتیین وی ایزوله

 

Advertise here
Advertise here
Advertise here
Advertise here
Advertise here