دکتر سئو
تبلیغات کلیکی

اشتباهات ساده ولی بزرگ در ورزش

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

اشتباهات ساده ولی بزرگ در ورزش

 

اشتباهات ساده ولی بزرگ در ورزش

انجمن ACE آمریکا که در مورد تمرینات تحقیق کرده و به تربیت مربی می پردازد روی بیش از ۳۰۰۰ مربی خود

بررسی و تحقیق انجام داده است تا ۸ اشتباه شایع در مورد تمرینات را بدست اورد

۱- انجام ندادن حرکات کششی کافی
۲- برداشتن وزنه های سنگین تر از توان بدن
۳- گرم نکردن بدن پیش از اجرایی تمرینات هوازی
۴- عدم سرد کردن بدن پس از هر فعالیت تمرینی
۵- اجرای تمرینات با شدت بسیار زیاد
۶- عدم نوشیدن اب کافی
۷- اجرای تمرینات بدون شدت کافی
۸_ریکاوری نامناسب