دکتر سئو
تبلیغات کلیکی

سطح وال چیست | چربی سوزی در بدنسازی

۵ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

سطح وال چیست | چربی سوزی در بدنسازی

 
سطح وال چیست | چربی سوزی در بدنسازی

هنگام تمرین جایی که احساس فشار میکنید
درست جایی است که سوخت قندها تمام شده بدن سراغ چربی ها میرود که اصطلاحا سطح وال مینامند.
هنگام فشار تمرین و افزایش دمای بدن اگر عارضه قلبی و عروقی و کلیوی ندارید نایستید،

فقط اگر رباط ها و تاندون های شما درد دارند بایستید.
در غیر این صورت هیچ فشاری دلیل بر ایستادن و نفس گرفتن نیست.
سطح وال را از دست ندهید و از دیوار چربی سوزی عبور کنید.

Advertise here
Advertise here
Advertise here
Advertise here
Advertise here