دکتر سئو
تبلیغات کلیکی

ارتباط دوی سرعت و چربی سوزی

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

ارتباط دوی سرعت و چربی سوزی

 

ارتباط دوی سرعت و چربی سوزی

حتما اغلب شما می دانید تمرینات اینتروال باشدت بالا که با اختصارHIIT انجام متناوب یک تمرین شدید

مثل دویدن و یک تمرین هوازی با شدت کم مثل راه رفتن برای ۳۰ ثانیه برای مجموع تنها ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در روز می تواند

مقدار چربی بیشتری بسوزاند نسبت به تمرین هوازی با شدت متوسط برای ۳۰ تا ۴۰ دقیقه در روز.
اما جالب است بدانید تحقیقات جدید آشَکار کرده حتی با تمرین HIIT در زمانی کمتر از این هم می توانید

از شر چربی ها خلاص شوید محققان کانادایی دسته ای از افراد را به دو گروه تقسیم کردند

یک گروه به مدت شش هفته سه بار در هفته هر بار۳۰ تا ۶۰ دقیقه به دویدن ملایم و یکنواخت پرداختند

و گروه دیگر سه بار در هفته تمرین دوی سرعت انجام دادند شامل چهار تا شش

مسافت ۳۰ ثانیه ای با چهار دقیقه استرات بین هر ۳۰ ثانیه
در نهایت مشخص شد گروهی که تمرینات اینتروال دو سرعت انجام می دادند نسبت

به گروه مقابل بیش از دو برابر چربی سوزاندند و بیش از نیم کیلوگرم بر عضلاتشان افزوده شد .