سفت کردن پوست پس از کاهش وزن

سفت کردن پوست پس از کاهش وزن

 

سفت کردن پوست پس از کاهش وزن

پوست، پس از کاهش وزن و چربی های اضافه شل می شود، چرا که بخش ارتجاعی پوست نمی تواند

به اندازه ی کافی سریع منقبض شود. اما شما می توانید با انجام کارهایی شل شدن پوست پس از کاهش وزن را کاهش دهید.

۱. خیلی سریع وزن کم نکنید.
سوزاندن چربی های اضافه ی بدنتان با سرعت زیاد، به سلول های پوستتان مهلت نمی دهد

که به شکل مناسب خودشان بازگردند. از رژیم های غذایی زودگذر و سخت دوری کنید،

در عوض بر روی کاهش نهایتاً هفته ای یک کیلوگرم از وزنتان تمرکز کنید، کاهش وزنی پایدار.
۲. تمرین با وزنه و ورزش های قدرتی.
چنین تمریناتی باعث خواهد شد عضله بسازید و عضلات بدنتان رشد کند،

بنابراین بدنتان زیر پوستتان شکل می گیرد.
۳. از نوشیدن آب کافی غفلت نکنید.
پوستی که آبرسانی شده باشد خیلی بیشتر قابل ارتجاع است. در طول روز با خودتان آب بهمراه داشته باشید

تا جرعه جرعه بخاطر پوستتان بنوشید. حتی می توانید با درست کردن نوشیدنی های رژیمی به ذائقه ی چشایی تان بیشتر برسید!

یادتان نرود که مصرف نوشابه را کاهش دهید یا حتی بهتر از آن کاملاً قطع کنید.