جایی که چربی تو بدن ذخیره میشه علتهای مختلفی داره

جایی که چربی تو بدن ذخیره میشه علتهای مختلفی داره

 

جایی که چربی تو بدن ذخیره میشه علتهای مختلفی داره
تو عکس چند نمونه رو میتونید ببینید و توضیحاتی برای هر دسته از افراد که چاقی در موضع های مشخصی دارن وجود داره:
دسته اول: خوردن غذاهای بی کیفیت و انتخابهای بد زیاد ( چربی متعادل)
دسته دوم: کسایی که استرس زیاد دارن و خوردن های عصبی دارن
دسته سوم: کسایی که از محصولات گلوتن دار ( آرد سفید ) و فرآوری شده زیاد استفاده میکنند
دسته چهارم: کسایی که قند بی ثبات و کلسترول خون بالا دارن
دسته پنجم: بر اساس ژنتیک
دسته ششم: مقاومت به انسولین