پاسخ به فرضیه ی زدن موی ورزشکاران

پاسخ به فرضیه ی زدن موی ورزشکاران

 

پاسخ به فرضیه ی زدن موی ورزشکاران

موهای پا دست سینه همه یک رشد ثابت دارند یعنی تا اندازه معینی رشد میکنن .
اما وقتی شما موهای بدن را میزنید کلی انرژِی و مواد الی صرف رشد دوباره این موها میشه
تا به حد معینی که بوده برسد .واین امر در رشد عظله تاثیر منفی دارد.
این فرضیه فقط وفقط برای این مد شد که طرف بهانه ای برای تراشیدن موهای بدن خود داشته باشد
زیرا وجود مو در بدن ورزشکاران پرورش اندام از زیبایی و معلوم شدن رشد عضله ها جلو گیری میکند
و اگر بدن مو نداشته باشد بدن قشنگ تر تغییراتش مشخص میشود.