شش خطا بعد از انجام تمرینان ورزشی

شش خطا بعد از انجام تمرینان ورزشی

 

شش خطا بعد از انجام تمرینان ورزشی

????نخوردن غذا: بدن انسان بعد از هر فعالیتی بخصوص ورزشی شبیه اسفنج می باشد که آماده جذب آب می باشد،

بر همین اساس بعد از ورزش باید مقادیر مناسبی مواد غذایی املاح و ویتامین دریافت نمود.

????ننوشیدن آب: در هیچ زمانی مثله پایان یک فعالیت ورزشی بدن با کمبود اب مواجه نمی باشد

و میبایستی آب با دمای مناسب که خیلی سرد و یا گرم نباشد مصرف نمود.

????مصرف نوشابه های انرژی زا: احساس سیری زودرس به فرد میدهد و علی رقم خالی شدن انرژی فرد،

احساس انرژی دوباره به ورزشکار تزریق می‌گردد که مناسب نمی باشد.

????خوردن غذاهای سنگین: بدن انسان بعد از تمرین نیاز به مواد غذایی مناسب دارد،

اما این بدان معنا نسیت که فرد کله پاچه مصرف نماید.

????نخوابیدن: خوابیدن بعد از فعالی ورزش یکی از عوامل رشد و موفقت فرد می باشد.

????بلافاصله دوش گرفتن: اگر آب سرد باشه احتمال سکته و حملات قلبی وجود دارد