دکتر سئو
تبلیغات کلیکی

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر

۳ فروردین ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر

 

ترفندهای کوچکی برای سوزاندن کالری بیشتر

حتی فکر کردن هم نیازمند مصرف انرژی است، چیزی حدود ۶۴ کالری/ ساعت. که کمی بیشتر از خوابیدن

(فقط ۶۰ کالری) است، البته به جز مواردی که مدت بسیار طولانی می‌خوابیم،

در واقع، با ۸ ساعت خواب شبانه، چیزی حدود ۴۸۰ کالری، می‌سوزانیم.
دقایق پیاده روی تان را جمع کنید: برای هر نیم ساعت، ۹۰ کالری از دست می‌دهید.

هر چه در خیابان تندتر راه بروید، بیشتر می‌سوزانید.
کارهای خانه را فراموش نکنید: ۳۰ دقیقه کار با جاروبرقی، ۱۰۰ کالری می‌سوزاند، یعنی بیشتر از یوگا یا گلف.

هر باری که می‌دوید، ۴۰۰ کالری می‌سوزانید.
یک ربع انجام خرده کاری ها، همراه با سوختن ۵۰ کالری است. به خاطر این هم که شده،

با خرده کاری ها و تعمیرات، آشتی کنید.
باغبانی بیش از ۴۰۰ کالری در یک ساعت می‌سوزاند.

منبع :

http://essenceoflife.ir/category/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c-sport/