چگونه با حل مشکلات خودمان ثروتمند شویم ؟ (در ایران)

چگونه با حل مشکلات خودمان ثروتمند شویم ؟ (در ایران)

 

چگونه با حل مشکلات خودمان ثروتمند شویم ؟ (در ایران)

پدر پولدار می گفت : وجود مشکلات در این جهان از آنجائیست که حل کننده مشکلات کافی وجود ندارد
بنابراین اگر شما یک ( حلال مشکلات شوید ) شما ثروتمند خواهید شد .
اگر شما در جستجوی یک شغل موفق باشید به این الگوها پی خواهید برد .
مشکلات > راه حل > مشکلات > راه حل > مشکلات
کمپانی های خوب به مشکلات در جهان نگاه می کنند و.آنها را حل می کنند .

آنهایی موفقترند که بهترین راه حل ها را پیدا می کنند.
در آن کمپانی ها مردان و زنان فوق العاده باهوشی هستند که از اطلاعات مالی یکپارچه ای

بر خوردارند که با یک آموزش اطلاعات جامع آنها با القای آنها به حل مشکلات و کسب ثروت

از این طریق می پردازند .
مردم برای حل مشکلاتشان به شما پول پرداخت می کنند .

 

چگونه ثروتمندان روز به روز ثروتمند تر می شوند؟

 


کلید ثروتمند شدن در این است که تشخیص دهید سیستم تغییر قوانین پول نا عادلانه است.
قوانین را یاد بگیرید و از آنها به نفع خود استفاده کنید.
این کار نیازمند هوش مالی است و هوش مالی را باید با حل کردن مشکلات مالی بدست آورد.
ثروتمندان مشکلات مالی را بعنوان فرصتی برای یادگیری می بینند.فرصتی برای رشد،
فرصتی برای باهوش شدن و فرصتی برای ثروتمند شدن.
ثروتمندان به جای گریختن،دوری کردن یا تظاهر به اینکه مشکلات مالی اصلا وجود ندارند
به مشکلات مالی خوش آمد می گویند چون می دانند در مشکلات مالی فرصتهائی هست
که در آن می توانند باهوش تر شوند و در نتیجه ثروتمند تر شوند.

 

فقرا چگونه با مشکلات مالی برخورد می کنند؟

 


فقرا مشکلات مالی را تنها بصورت همان مشکل می بینند.

بسیاری از آنها احساس می کنند قربانی پول شده اند.

بسیاری فکر می کنند تنها شخصی هستند که مشکل مالی دارند.
تنها تعداد کمی از آنها می فهمند که مشکلات مالیشان ناشی از نحوه نگرششان است.

ناتوانی آنها در حل مشکلات مالی و یا اجتناب از مقابله با آن باعث شده مشکلات مالی

آنها بیشتر و بیشتر شود. و به جای اینکه هوش مالی خود را افزایش دهند

مشکلات مالی خود را افزایش می دهند.