تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان

تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان

 

تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان

تحقیقات جدید نشان می دهد مدارس کسب وکار بعد از فارغ التصیلی

دانشجویان خود تلاش می کنند تا آن ها را آماده برای شروع و اجرای کسب وکار خود کنند.

طبق مطالعه ای که توسط انجمن جهانی مدارس کسب وکار انجام شد

نشان می دهد که علاقه مندی افراد برای کارآفرین شدن پروژه ی رو به

رشدی است . بیشتر برنامه های آموزشی مدیریت کسب وکار با تنوع

بسیار زیادی برای کارآفرینان رو به افزایش است. به طور خاص، برنامه های

کارآفرینی مورد مطالعه ترکیبی از یادگیری مبتنی بر تجربه و کلاس درس سنتی می باشد.

بیش از ۹۰ درصد از برنامه های استفاده از از یادگیری تجربی، و تنها

۹ درصد به طور انحصاری مبتنی بر کلاس درس، به دست می آید.

” سارا گاردیال، رئیس جمهور و رئیس دانشگاه کالج هنری آموزش کارآفرینی

تبدیل به موتور رشد در برنامه های MBAشده است. ” با بهبود مدیریت است

که می‌توان بهره‌وری را افزایش داد و از ظرفیت‌ها و امکانات موجود کالا و

خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت‌های زیادتری را بوجود آورد.

بهبود مدیریت نیز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است.

امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه‌های معرفت بشری پیشرفت

زیادی نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی

یافته است. باتوجه به اهمیت مدیریت در رشد و ارتقاء سازمانها و جوامع،

نظامهای آموزش عالی کشورها آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت را از

نظر کیفی و کمی به سرعت توسعه داده‌اند. پژوهش نشان می دهد

که برنامه های کارآفرینی به شدت تمرین کردن کارآفرینان برای توسعه

مجموعه مهارت ها، مانند تشخیص فرصت، تست بازار،

تکرار و راه اندازی سرمایه گذاری وابسته است.

مطالعات نشان می دهند که برنامه های MBA در حال گسترش برنامه درسی

خود را به طیف گسترده ای از شرایطی است که برای کارآفرینان واقعا

این دروس مفید باشد. موضوعاتی مانند تجاری سازی فناوری، کارآفرینی

سازمانی ، مدیریت رشد و کارآفرینی اجتماعی در بیش از ۴۵ درصد از برنامه های

مورد مطالعه هستند ، که برای بسیاری از فارغ التحصیلان به که در سمت های

اجرایی دنبال کار هستند در مراحل اولیه گنجانده شده است.به طور کلی،

۶۰ درصد از برنامه های کارآفرینی انتظار دارند مشارکت در سه سال آینده فزایش پیدا کند.کلمات کلیدی : تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان

تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان

تمرکز برنامه های MBA بر روی کار آفرینان